Kismamák munkajogi védelme I.

A baba érkezése nagy változásokat hoz a családok életébe, az új élethelyzet többek között az anyuka munkahelyére is kihatással van. Ismerd meg, milyen kedvezmények járnak a kisgyermekes szülőknek, és tudd meg, hogyan védik a munkajogi szabályok a gyermeket vállaló nőket.

Miért védi a munkajog a kismamákat?

Az anyákat azért védik külön munkajogi rendelkezések, mert a népesség növekedését azzal lehet elősegíteni, ha a jogalkotó támogatja a családokat, és biztosítja, hogy a gyermekvállalás miatt ne érhesse hátrányos megkülönböztetés a nőket.

A jogalkotó az alábbi eszközökkel támogatja a gyermeket vállaló anyákat:

 • egyenlő bánásmód követelménye
 • felmondási védelem
 • áthelyezés másik munkakörbe
 • rendkívüli munka, éjszakai munka tilalma
 • mentesülés a munkavégzés alól az orvosi vizsgálatok idejére
 • szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság
 • szoptatási idő
 • munkaidő kedvezmény apáknak
 • továbbfoglalkoztatás gyes után
 • kérhető a részmunkaidő
 • kötelező munkabér korrekció
 • pótszabadság a gyermekek után

Egyenlő bánásmód követelménye

Az egyenlő bánásmód követelménye azt jelenti, hogy nem lehet a személyek között azok valamely tulajdonságánál fogva (például azért mert nő, vagy várandós, vagy gyermekei vannak) indokolatlanul hátrányos megkülönböztetést tenni. Tartózkodni kell minden olyan cselekménytől, ami ezt eredményezné, és biztosítani kell az esélyegyenlőséget.

Az egyenlő bánásmód követelménye nem csak a munkaviszonyban érvényesül, hanem a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokban is (tehát azok vonatkozásával is, akik megbízási szerződés alapján dolgoznak, vagy vállalkozók.)

A munkáltató nem tehet különbséget a jelöltek között nemük, vagy családi állapotuk alapján:
- a munkához jutás során (felvételi eljárás, alkalmazási feltételek)
- a jogviszony létesítése és megszüntetése során
- a munkabér megállapítása tekintetében
- a kártérítési vagy fegyelmi felelősség gyakorlása során.

Ez a gyakorlatban a következőket jelenti:
- Már az állásinterjú során, illetve az elbíráláskor sem eshet a női munkavállaló hátrányára, hogy nő, és várhatóan majd szülni fog, vagy már vannak is gyerekei.
- A munkáltató nem kérhet igazolást arról, hogy a munkavállaló terhes-e vagy sem.
- A munkáltató nem kötelezheti a munkavállalót, hogy terhesség megállapítására irányuló vizsgálatnak vesse alá magát, vagy nyilatkozatot tegyen e kérdésben (pl. munkaköri alkalmassági vizsgálat során.)
- Ezeket a szabályokat a munkáltatónak természetesen nem csak a kiválasztás során, hanem később is be kell tartania.
- Önmagában az a tény, hogy a munkavállaló kismama, nem szolgálhat alapul a munkaviszonyának megszüntetéséhez.

Felmondási védelem

A nőket a terhességük alatt, a szülési szabadság idején, valamint a gyermek otthoni gondozása céljából igényelt fizetés nélküli szabadság időtartama alatt, a gyermek 3 éves koráig felmondási védelem illeti meg. Felmondási védelem alatt áll a munkavállaló az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés (inszemináció vagy lombikprogram) első hat hónapja alatt is.

Ez azt jelenti, hogy a felsorolt időszakokban a munkáltató a határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalóval nem közölhet felmondást.

 • A várandósságra és a lombikbébi-programban való részvételre a dolgozó csak akkor hivatkozhat, ha erről a munkáltatót a felmondás közlését megelőzően tájékoztatta.
 • A határozott időre kötött munkaszerződés a szerződésben meghatározott időpontban mindenképpen lejár, erre az esetre tehát nem vonatkozik a védelem, mint ahogyan arra sem, ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnik.
 • A munkavállaló csak a rendes felmondástól van védve.
 • 2012. július 1. óta azokat a kismamákat, akik a fizetés nélküli szabadságot még a gyermek 3 éves kora előtt megszakítva újra munkába állnak, elbocsáthatja a munkáltató, ha a munkáltató működésével összefüggő okból (pl. átszervezés) indokolt a felmondás, és a munkaszerződésben meghatározott munkahelyen nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz hasonló másik, betöltetlen munkakör, vagy van ilyen, de azt a munkavállaló visszautasítja. (Vagyis a kismamák mindenképpen védett munkavállalók, azonban a védelem csak addig korlátlan, amíg a babával otthon vannak, amikor visszatérnek a munkába, akkor már korlátozottan érvényesül.)

Cikkünk csak tájékoztató jellegű, nem a teljesség igényével készült, és nem minősül jogi tanácsadásnak. Ha bizonytalan a munkába való visszatéréssel kapcsolatban bármilyen jogi kérdésben, forduljon ügyvédhez, jogi szakértőhöz:

Dr. Frei Anita
ügyvéd, mediátor
tel: + 36 / 98 97 662
web: www.ugyvedmediator.hu

A cikk nem pótolja a szakorvosi vizsgálatot. A közölt tartalom mindössze általános tájékoztatás, nem használható egészségi problémák, betegségek diagnosztizálására vagy gyógyítására. Az adatok és információk, tanácsok felhasználása a felhasználó felelősségére történik. Kérjük, hogy egyes döntéseinek a meghozatala előtt szükség szerint kérjen közvetlen felvilágosítást az adott témában jártas szakembertől, annak érdekében, hogy az esetleges félreértések elkerülhetők legyenek.

Kapcsolódó cikkeink