Visszanyerni a reményt

Interjú a Koraszülöttekért Országos Egyesületének elnökével és az ELTE adjunktusával. 

"A koraszülők a legerősebbek. Nem vagyok egyedül. Mázsás teherrel lettem könnyebb. Végre látszik valamilyen kapaszkodó. Láttam olyanokat, akik ezt túlélték. Lassan megbékélek a helyzettel. Már látom a következő néhány lépcsőfokot. Lehet normálisnak maradni ezzel a teherrel. Nagyon jó volt kimondani a dolgokat. Hinnünk kell magunkban. Nekünk még nem is olyan rossz. Nemcsak az elvesztett babát, de az elvesztett ideát is el kell gyászolni. Nem csak minket sújtott a sorscsapás." E mondatok a beszélgetőkörökön hangzottak el azoktól, akiknek gyermeke koraszülöttként jött világra. A koraszülöttek világnapja alkalmából kérdeztük a Koraszülöttekért Országos Egyesület elnökét és az ELTE egyetemi adjunktusát a tavaly a NaturAqua támogatásával szervezett pszichológiai beszélgetőkörök tanulságairól, hatásairól.

A világon átlagosan minden 10. esetben a terhesség idő előtt megszakad. A koraszülöttség hazánkban közel nyolcezer családot érint évente. A korababákat a perinatális intenzív centrumok (PIC) látják el, de a koraszülés okozta trauma miatt gyakran az anyukák is segítségre szorulhatnak. A NaturAqua több éve tartó támogatásával lehetővé tette, hogy a KORE családbarátabbá alakíthassa az ország összes koraszülött-intenzívosztályát, és ezzel a PICik és szüleik körülményein is javítson a gyorsabb gyógyulás, gyarapodás érdekében, 2019-ben pedig több más kezdeményezése mellett országszerte 9 hónapon át havi rendszerességgel ingyenesen tartott pszichológusi beszélgetőköröket szerveztek.

A tavaly tavasztól évvégéig zajló beszélgetések többek közt az alábbi tématervre épültek: Miért pont én lettem koraanya? Otthon vagyunk, hogyan tovább? Ajándékok és veszteségek a koraszülésben. Nem vagy egyedül, merj segítséget kérni! Mi örökre koraszülők maradunk? Hogyan beszéljünk a koraszülöttségről gyermekükkel? Koratestvér a családban. Felnőtté vált koraszülöttek.

Mi volt a kezdeményezés célja? 

Dr. Cserjesi Renáta, az ELTE egyetemi adjunktusa: - A kezdeményezéssel azokat az anyákat szerettük volna segíteni, akik valamilyen teherrel küzdenek és nincs kihez fordulniuk. Ez a szerveződési forma, ahol nyitott csoportban találhatnak egymásra a sorstársak, még kevésbé bevett szokás itthon, hiszen sokan még akkor sem kérnek segítséget, amikor nagy szükség lehet rá. A találkozókkal célunk volt olyan támogató közösséget elindítani az anyák között, ahol ha nehéz is megtenni az első lépést, idővel, türelemmel és motivációval nagyon nagy eredményeket érhetünk el, és az édesanyák itt meg tudták osztani egymással terheiket és tapasztalataikat egyaránt. Így akár a későbbiekben is tudnak egymásra támaszkodni.

Dr. Cserjesi Renáta, pszichológus, az ELTE egyetemi adjunktusa

Hogyan zajlottak a beszélgetések? 

Földvári-Nagy Zsuzsanna, a Koraszülöttekért Országos Egyesület (KORE) elnöke: - A beszélgetőkörökön nagyon mély sérelmek, traumák, megélések jöttek felszínre, és a pszichológusoknak köszönhetően, akár drámajátékok, mesék, relaxációs technikák bevonásával, ventilláción, élménymegosztáson, csoportos tanácsadáson, önfeltáró diskurzusokon keresztül indulhattak el a koramamák a feldolgozás hosszú útján - gyakran felszabadító végkimenetellel, konklúziókkal. 

Milyen visszajelzéseket kaptak a pszichológusok a beszélgetőkörök résztvevőitől?

Dr. Cserjesi Renáta: - Ők is megérezték, hogy a társas támogatásnak óriási jelentősége van. A csoportba járó anyák kivétel nélkül azt élték meg, hogy a környezet nem tudja őket megérteni, és emiatt többen nem is mertek ezekről a félelmekről másokkal beszélni. A beszélgetőkörökön viszont azt a fajta megértést, együttérzést, és empatikus elfogadó legkört tapasztalhatták meg, amitől erősebbé válhattak, amire támaszkodni lehet, és az egymásra való nyitottság és bizalmas légkörnek köszönhetően bátran tudták vállalni gondolataikat és érzéseiket.

Dr. Cserjesi Renáta, pszichológus, az ELTE egyetemi adjunktusa

Milyen hatása lehet a beszélgetéseknek a koraszülőkre? 

Dr. Cserjesi Renáta: - A beszélgetéseknek több eredménye is volt. A beszélgetés folyamán a pszichológus fel tudta mérni, ki tudta szűrni azokat az anyákat, akik pszichésen veszélyeztett állapotban voltak, azonnali segítségre volt szükségük. Őket tovább tudta irányítani a megfelelő szakemberhez vagy ellátásba.  Továbbá a beszélgetések folyamán felszínre kerülhettek olyan rossz élmények, melyeket a helyszínen közösen is át tudott beszélni a csoport a pszichológus vezetésével.  

Sok résztvevő számára a legfontosabb tanulság az az’aha’ élmény volt, hogy rájöttek,  koraszülött gyermeket, és egyáltalán gyermeket nevelni bizony másnak is nehéz. Ez a teher viszont valahol megosztható. Amellett, hogy meghallgatták mások élettörténeteit, olyan megoldási és a helyzettel való megküzdési technikákat tanulhattak közösen egymástól a pszichológus irányításával, amely a mindennapok küzdelmeiben sokat segíthet majd.   

Földvári-Nagy Zsuzsanna: - A pszichológusok visszajelzései alapján a projekt résztvevői az empátiát, az elfogadást, a megnyílást, a támogatást, az összetartást, és a tapintatosságot egyaránt megtapasztalhatták, felismerhették az egymástól tanulás lehetőségét és a csoportos tanulás adni-kapni dinamikáját.

Mi volt a legnagyobb tanulság a beszélgetéseket vezető pszichológusok számára?

Dr. Cserjesi Renáta: - A pszichológus számára nagy tanulság volt, hogy milyen nehéz is koraszülő anyának lenni, mennyi egyéni tragédia és trauma rejtőzik a felszín alatt, húzódik meg koraszülött gyermeket nevelő családokban. Tanulság volt az is, hogy az elvárthoz képest milyen kevesen kerestek aktívan megoldást a problémákra vagy éltek a társas támasz lehetőségével. Példákat láttak arra, milyen nehéz bizonyos társadalmilag elfogadott előítéleteket leküzdeni, átlépni azokat, még akkor is, ha csak előnye származik belőle a segítségre vágyónak. És arra, mennyire bennünk van még az a régmúltnak hitt gondolat, hogy ne beszéljünk senkinek a titkainkról, ne áruljuk el a gyengeségünket, tabuként kezeljük azt.

Földvári-Nagy Zsuzsanna, a Koraszülöttekért Országos Egyesület (KORE) elnöke

Mi lepte meg a legjobban a beszélgetőkörök vezetőit? 

Dr. Cserjesi Renáta: - Nem számítottak rá a pszichológusok, hogy ilyen kevesen élnek a társas támasz és a beszélgetések lehetőségével. Sok helyen csak páran érkeztek meg a csoportokba, de voltak olyan helyszínek is, ahol csak egy-egy alkalomra tudták szabaddá tenni magukat az anyák. Ez annak tulajdonítható, hogy az anyák számára nagyon kevés énidő jut, nem tudnak akár csak pár órára sem elszakadni otthonról, nincs állandó rendszeres segítségük a környezetükben. Továbbá volt olyan hely is, ahol a csoportban való megnyílás egyáltalán nem működött és a pszichológus egyéni beszélgetések formájában tudta csak kialakítani a kapcsolatot az anyákkal. 

Azóta esetleg kaptak visszajelzést a beszélgetőköröket látogató anyukáktól?

Dr. Cserjesi Renáta: - A pszichológusok közül az egyik kolléga arról számolt be, hogy a csoportja úgy döntött, hogy tovább folytatja majd a rendszeres találkozásokat.  Ezt nagy eredménynek tartjuk, hiszen az egyik ki nem mondott célunk az volt, hogy olyan csoportokat, csoport magokat alakítsunk ki az ország különböző megyéiben, ahol  a beszélgető körök tovább működnek majd és a résztvevők száma is egyre nő. 

Földvári-Nagy Zsuzsanna: - Néhány család azóta havi rendszerességgel beszél egymással online. És úgy tudom, két beszélgetőkör csoportja azóta is kéthetente találkoznak, mostmár ők is az interneten keresztül. 

Mi a tanácsuk azoknak, akik most járnak a koraszülőség útján?

Dr. Cserjesi Renáta: - Minden koraanyát arra biztatunk, hogy éljenek a társas támasz lehetőségével, keressék azok társaságát, kérjék bátran azoksegítségét, tanácsát, legyenek azok akár szakemberek, akár sorstársak, akiknek már van tapasztalatuk ebben a folyamatban. Nagyon fontos, hogy senki ne maradjon egyedül ebben a helyzetben. Továbbá, hogy a koraszülés nem szégyen és nem az anya hibájából adódik. A megbélyegzés és bűntudat negatív élményét valamilyen formában fel kell dolgozniuk, majd el kell engedniük, a maguk és gyermekük érdekében is.   

Földvári-Nagy Zsuzsanna: -Csak megerősíteni tudom azt, amit Renáta mond: Keressék a sorstársi közösséget, ha úgy érzik, hogy külső segítségre van szükségük. Ne féljenek azt igénybe venni! 

És azoknak, akik közvetlenül ugyan nem érintettek, de akár ismeretségükben, akár számukra ismeretlen koracsaládoknak segítenének?

Földvári-Nagy Zsuzsanna: - Próbálják megtalálni a módját, hogyan lehetnek az adott család segítségére akár csak azzal, hogy meghallgatják őket, vagy felajánlják, hogy átvállalnak tőlük bizonyos feladatokat. És magára a téma fontosságára is fontos felhívni a figyelmet, hogy az emberek ne tabuként érzékeljék a koraszülöttséget/koraszülést, és tudják az érintettek, hogy nincsenek egyedül. Például a koraszülöttek világnapján, november 17-én a koraszülötteket jelképező lila szín viselésével szimbolizálhatjuk, hogy együtt érzünk a koracsaládokkal. 

Bár ezek a beszélgetőkörök lezárultak, hasonló, támogató közeget hogyan teremthetnek maguknak a koraszülők?

Dr. Cserjesi Renáta: - Nagyon jó lenne, ha ezek a találkozók elkezdenének önszervező módon működni. Az elmúlt egy év alatt mi mintát szerettünk volna mutatni, ráébreszteni az anyákat, hogy ez miért is fontos a számukra, hogy tényleg nekik, és valóban róluk szól, és akár jól működtethető is. Lényeges eleme ennek, hogy az anyák aktívan kezükbe vegyék a társas támasz építésének kezdeményezését, hiszen náluk jobban senki nem tudja, mire van igazán szükségük ebben a helyzetben. Ha nem is minden alkalommal, de legalább alkalmanként érdemes támogató szakember részvételét is kérni, hiszen ő más szemmel látja a csoport folyamatokat, és meglátja azt is, ha valakinek ez a fajta segítség nem elég és többre van szüksége.  

Földvári-Nagy Zsuzsanna: - Bármikor segítségért fordulhatnak az érintettek ahhoz a PIC-hez, ahol a babát gondozták. A koraszülött.com honlapon nagyon sok fontos információt találnak a koraszülők, illetve a NaturAqua támogatásával létrehozott és kinyomtatott, valamint digitálisan letölthetőPICi füzet – Nagy segítség tájékoztató füzetünkben is minden aktuális és releváns információt összegyűjtöttünk, hogy segítő kezet nyújtsunk a koracsaládoknak. De a közösség összetartó ereje nélkülözhetetlen, ezért ajánljuk a koraszülött.com Facebook-oldalát és a koraszülött.com – tapasztalatcsere Facebook-csoportot is, ahol a sorstársak könnyen elérhetők és a közösségek kialakítására és megtartására egyaránt nyílik lehetőség.

Lead kép: Bigstock

A cikk nem pótolja a szakorvosi vizsgálatot. A közölt tartalom mindössze általános tájékoztatás, nem használható egészségi problémák, betegségek diagnosztizálására vagy gyógyítására. Az adatok és információk, tanácsok felhasználása a felhasználó felelősségére történik. Kérjük, hogy egyes döntéseinek a meghozatala előtt szükség szerint kérjen közvetlen felvilágosítást az adott témában jártas szakembertől, annak érdekében, hogy az esetleges félreértések elkerülhetők legyenek.

Kapcsolódó cikkeink